Bài viết số 13 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Thứ bảy - 29/08/2020 21:00 246 0
Bài viết số 13 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuầnPHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.Căn cứ vào:

Bài viết số 13 về
NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA
Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần
PHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2
VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.
Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.
Căn cứ vào:
- Kiến nghị tại Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Từ những kết quả của cuộc thanh tra do đoàn thanh tra Sở VHTTDL Thanh Hóa công bố công khai trong thông báo;
Lần thứ 2 chúng tôi tiếp tục tố cáo ông Phạm Văn Tuấn đã cố ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để nâng tầm di tích gây ra nhiều hệ lụy trong việc thờ cúng Tổ tiên của dòng họ Nguyễn- Gia Miêu.
NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ TIẾP TỤC TỐ CÁO NHƯ SAU
CĂN CỨ SỐ 2/- TỪ KẾT QUẢ CỦA THANH TRA SỞ VHTTDL
1/2: * Về “NÂNG TẦM DANH XƯNG CỦA DI TÍCH”:
Văn bản 1481 nói trên khảng định ở trang 1: “không có tài liệu, tư liệu chứng minh di tích nhà thờ Nguyễn Hữu xã Hà Long, huyện Hà Trung chỉ là nhà thờ của chi họ Nguyễn Hữu ở xã Hà Long”.
Kết quả làm việc với Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc Huế “cũng không xác định nhà thờ Nguyễn Hữu, xã Hà Long, huyện Hà Trung hiện nay là (nhà thờ) Chính hay (nhà thờ) Chi…”
Thanh tra xác định là “không có tài liệu, tư liệu nào” rồi lại “Không xác định là Chính hay Chi” thì nhà thờ này của ai? Của dòng tộc hay của chi họ? Sao lại lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia có nhiều vấn đề mập mờ như vậy?
Văn bản cũng dõng dạc khảng định: “ Kết quả làm việc với đại diện UBND xã Hà Long, UBND huyện Hà Trung và đại diện con cháu họ Nguyễn Hữu (nơi có nhà thờ được xếp hạng), khảng định từ năm 2000 trở về trước, trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung chỉ có duy nhất Nhà thờ Nguyễn Hữu, làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung thờ từ cụ ông Nguyễn Biện, Nguyễn Chiếm, Nguyễn Trừ, Nguyễn Công Duẩn và các nhân vật lịch sử đã được nêu trong nội dung lý lịch di tích”.
1- Mấy vị đại diện cho UBND xã, huyện và nhà thờ dựa vào những tư liệu nào để khảng định điều trên? Xin mời các vị đưa tư liệu ra chứng minh! Các vị cùng một duộc ngụy tạo để làm nên di tích này, đương nhiên các vị phải bao che bảo vệ cho nhau, bảo vệ cho cái sai của các vị là lẽ đương nhiên! CÁC VỊ LÀM NHỮNG ĐIỀU SAI TRÁI RỒI LẠI TỰ KHẢNG ĐỊNH LẤY CHO MÌNH LÀ ĐÚNG, thế thì ai tin?
2- Làng Gia Miêu có tới 4 nhà thờ họ Nguyễn gồm Nguyễn Văn, Nguyễn Đình và 2 nhà thờ Nguyễn Hữu đều có Tổ chung là Nguyễn Biện. Các vị dựa vào đâu để khảng định chỉ có duy nhất nhà thờ Nguyễn Hữu thờ Tổ tiên họ Nguyễn- Gia Miêu? Vai vế của chi họ Nguyễn Hữu này trong dòng họ Nguyễn- Gia Miêu như thế nào mà dám xưng tụng là thờ tất cả Tổ tiên họ Nguyễn- Gia Miêu? Thật là xằng bậy. Các vị có tư liệu không hay chỉ dựa vào cuốn gia phả photocopy để nói mò? Nếu có tư liệu sao không dám công khai với bà con trong họ tộc mà chỉ thậm thụt giữa ông Nguyễn Hữu Thoại với mấy ông bà ở Sở VHTTDL Thanh Hóa?
Nếu đúng thờ từ cụ Nguyễn Biện đến cụ Nguyễn Công Duẩn tại đây thì tại sao 3 họ Nguyễn kia lại không liên quan gì đến giỗ kị ở đây? Nguyên việc này đã lòi đuôi nói dối của các vị ra rồi.
3- Tự nhận thờ Tổ tiên họ Nguyễn- Gia Miêu mà:
+ Chỉ có 1 cái bài vị không có chữ, ko rõ bài vị của ai?
+ Chỉ có 1 bát hương thời Lê và 2 bát hương thời Nguyễn?
+ Không có bất kỳ Sắc phong nào của thời Lê, Nguyễn.
+ Chỉ có gia phả photocopy.
+ Nhà thờ xây dựng vào năm Thành Thái thứ 10 – 1898?
Vậy các vị dựa vào cái gì để khảng định nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu này thờ tất cả Tổ tiên họ Nguyễn- Gia Miêu và các nhân vật lịch sử của dòng họ, mà các Vị này đều đã mất từ năm 1545 trở về trước? Hay khảng định mò?
4- Các vị cũng nhắm mắt bịt tai, cố tình lờ đi việc ở Gia Miêu còn có Tôn Miếu với đầy đủ tư liệu chứng minh đây là nơi thờ Tổ tiên của nhà Nguyễn. Ngài Nguyễn Kim đang được thờ tại Tôn Miếu và Nguyên Miếu thì cớ sao lại phải thờ ở đây? Nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu này lấy tư cách gì để thờ ngài Nguyễn Kim?
* VỀ TẤM BIA MỘ:
Bia mộ là Bia đặt ở mộ chứ không ai đặt ở nhà thờ. Nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu này lấy bia mộ của nhà khác về đặt ở nhà thờ nhà mình là phạm tội xâm phạm mồ mả của người khác, Cán bộ làm di tích và cả Thanh tra cũng lờ đi để coi đây là tư liệu quan trọng của di tích là đồng lõa với tội xâm phạm mồ mả của người khác. Lẽ ra các ông phải khuyên những người có trách nhiệm ở di tích nên trả lại bia mộ này cho con cháu trực hệ của Cụ để xây lại mộ cho Cụ. Đấy mới là văn hóa và đạo lý của những người làm công tác văn hóa.
* VỀ TẤM BIA HẬU:
Theo các nhà khoa học ở Viện Hán-Nôm, Viện Sử học, có bia hậu Thần đặt ở Đình thờ Thành hoàng, bia hậu Phật để ở Chùa thờ Phật, nhưng chưa tìm thấy ở nơi nào có bia hậu ghi đóng góp để ở nhà thờ họ. DO VẬY CHÚNG TÔI KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI TOÀN BỘ TẤM BIA MỘ VÀ BIA HẬU, CÓ KẾT LUẬN THỎA ĐÁNG VỀ HAI TẤM BIA NÀY.
Các vấn đề đặt ra trong Tố cáo lần thứ 2 nhằm mục đích làm rõ hơn VIỆC NGỤY TẠO CÁC CHỨNG CỨ LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA của ông Phạm Văn Tuấn. Phản bác lại các lý lẽ quanh co, ngụy biện và dối trá nhằm bao che cho cấp dưới của Sở VHTTDL Thanh Hóa.
(Tiếp kỳ sau: Nội dung tố cáo thứ 2/2)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây